Działność Lokalna

Szlachetna Paczka

Pracownicy przedsiębiorstwa biorą udział w organizacji XV edycji Szlachetnej Paczki.