Montaż pomostów nad zbiornikami SBR i zbiornikami osadu.jpg