Ogłoszenia

Praca - konserwator urządzeń - oczyszczalnia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi poszukuje pracownika na stanowisko konserwator urządzeń- oczyszczalnia

Informacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi informuje,

że w związku z awarią magistrali wodociągowej w ul. Paderewskiego, w nocy 24-25.08.2021r. (wtorek-środa) w godzinach 0:00 – 2:00 nastąpi przerwa w dostawie wody, która może objąć miasto Gołdap oraz okoliczne miejscowości.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Spółki

Praca - Pracownik administracyjno - biurowy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gołdapi poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik administracyjno – biurowy

Praca - Mistrz Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gołdapi poszukuje pracownika na stanowisko: Mistrz Oczyszczalni Ścieków

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.07.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że w badaniach próby wody z wodociągu Kolniszki zaopatrującego miejscowości: Kolniszki, stwierdzono przekroczenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody - bakterie grupy coli, w związku z powyższym w dniu 16.07.2021r. wydana została decyzja o braku przydatności wody do spożycia.

Woda z wodociągu lokalnego Kolniszki może być używana do celów gospodarczo - sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów itp.

Trwaja prace majace na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor SAnitarny w Gołdapi o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komuniaktem.

Strony