Ogłoszenia

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.07.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że w badaniach próby wody z wodociągu Kolniszki zaopatrującego miejscowości: Kolniszki, stwierdzono przekroczenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody - bakterie grupy coli, w związku z powyższym w dniu 16.07.2021r. wydana została decyzja o braku przydatności wody do spożycia.

Woda z wodociągu lokalnego Kolniszki może być używana do celów gospodarczo - sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów itp.

Trwaja prace majace na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor SAnitarny w Gołdapi o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komuniaktem.

OGŁOSZENIE - 04.06.2021 - Dzień wolny od pracy.

Dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. w Gołdapi w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Ogłoszenie

Na początku grudnia 2020 roku rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej Okrasin – Dąbie . Jest to jedna z czterech inwestycji jakie realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi w ramach zadania pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w m. Pogorzel oraz budowa sieci wodociągowej Piastowo – Pogorzel, Górne Bronisze oraz budowa kanalizacji sanitarnej Okrasin – Dąbie” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 -2020. 

Informacja inwestycyjna – „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka – Główka – Jeziorki – Grabowo, gmina Gołdap – ETAP IV oraz V” 26.11.2020 r.

Już prawie od miesiąca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi realizuje „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka – Główka – Jeziorki – Grabowo, gmina Gołdap – ETAP IV oraz V ”. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji dla terenów wiejskich Gminy Gołdap w 2020 roku, a na pewno dla Sołectwa Główka, ponieważ mieszkańcy od kilku lat borykają się z brakiem wody w przydomowych studniach. Wykonawcą inwestycji jest firma PHUP „PALWOD” Export – Import Ryszard Pawlukanis, ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap. Wykonawca zapewnia, że mieszkańcy będą mieli już wodę w swoich domach na początku grudnia. Oprócz głównej sieci wodociągowej wybudowana zostanie: komora reduktora ciśnienia, siedemnaście przyłączy wraz z w pełni wyposażoną studnią wodomierzową. Dodatkowo zostanie spełniony warunek zabezpieczenia p. poż. dla miejscowości objętych inwestycją poprzez wybudowanie siedemnastu hydrantów nadziemnych. Inwestycja jest budowana ze środków własnych Spółki oraz dotacji przekazanej przez Gminę Gołdap.

Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka – Główka – Jeziorki – Grabowo, gmina Gołdap – ETAP IV”

W dniu 29.10.2020 r. w siedzibie PWiK w Gołdapi miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka – Główka – Jeziorki – Grabowo, gmina Gołdap – ETAP IV . Projekt będzie realizowany przez gołdapską firmę PHUP „PALWOD” Export – Import Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap.

Strony