Ogłoszenia

Praca - Mistrz ujęć wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gołdapi

poszukuje pracownika na stanowisko:

Mistrz ujęć wody

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie prawidłowej działalności w zakresie produkcji i przesyłu wody, eksploatacji ujęć wody, zgodnie z instrukcjami o eksploatacji, konserwacji i planowo-zapobiegawczych remontów urządzeń wodociągowych PWiK;
 • prowadzenie ewidencji czynności i prac wykonywanych przez pracowników;
 • szkolenie pracowników oraz udzielanie instruktażu stanowiskowego;
 • utrzymanie wymaganych warunków sanitarnych i estetycznych w obiektach objętych eksploatacją;
 • nadzór nad usuwaniem awarii na urządzeniach ujęć wody, hydroforni wiejskich i przepompowni wody oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • nadzór nad pracami remontowymi i konserwacyjnymi maszyn i urządzeń będących w eksploatacji ujęć i przepompowni wody;
 • zaopatrzenie w materiały niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzeń będących na wyposażeniu ujęć i przepompowni wody;
 • nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie prac;
 • wykonywanie poleceń zleconych przez kierownika, któremu bezpośrednio podlega.

Nieodpłatny nawóz dla rolników

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje,

że na oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego 61 w Gołdapi dostępny jest nieodpłatnie środek (nawóz) poprawiający właściwości gleby „WAPOS”. Jest to środek organiczno-mineralny o mazistej konsystencji. Transport we własnym zakresie, a po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest załadunek. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 87 615-02-18.

Praca: Elektryk - Automatyk

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi poszukuje pracownika na stanowisko:

Elektryk — automatyk

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • utrzymanie w pełnej sprawności pomp i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków;  
 • wykonywanie prac konserwacyjnych i instalacyjnych pomp i innych urządzeń oczyszczalni ścieków;
 •  regulację, konserwację oraz bieżące naprawy urządzeń;  
 • usuwanie bieżących awarii elektrycznych;  
 • codzienne dozorowanie infrastruktury automatycznej;  
 • aktualizowanie kart napraw i przeglądów urządzeń.

Zanieczyszczenie wody - Mażucie, Użbale

Udostępniamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi. Informujemy, że trwają prace naprawcze i podkreślamy, że nie ma żadnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz zwierząt. Woda nie jest skażona. Przekroczone zostały i to nieznacznie 2 parametry - mangan oraz ogólna liczba mikroorganizmów. Woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia. Przed bezpośrednim spożyciem wymaga jedynie przegotowania. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Pilne Ogłoszenie

UWAGA!

Prosimy o zwiększenie czujności podczas realizacji płatności na podstawie otrzymanych faktur z PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi. Na ostatnio wystawionych fakturach pojawił się błędny numer rachunku bankowego PKO BP SA.

Prawidłowy numer rachunku się nie zmienił. Prosimy o dokonywanie wpłat na dotychczasowe numery kont:

PKO BP S.A.  -       31 1020 4724 0000 3602 0045 9008

lub BOŚ -            85 1540 1072 2022 5081 0675 0001

Sugerujemy każdorazowe sprawdzanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wykonana płatność, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości (np. nagłej zmiany numeru rachunku), firma prosi o kontakt pod numerem 87-615-49-49 (pon. - pt. 700 - 1500).

Strony