Ogłoszenia

KOMUNIKAT z dnia 05.07.2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje że na podstawie wyników badań z Laboratorium przy PSSE w Ełku otrzymanych w dniu 05.07.2018 r., próby wody pobrane w dniu 02.07.2018 roku z Ujęć Wody Kowalki, Boćwinka i Pogorzel nie wykazują błędnych wskazań mikrobiologicznych i bakterii coli, co za tym idzie woda jest przydatna do spożycia.

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi zawiadamia odbiorców:

miejscowości zasilanych z ujęcia wody Boćwinka, że woda jest przydatna do spożycia ponieważ jest dostarczana  z Ujęcia Wody Gołdap

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi zawiadamia odbiorców:

miejscowości zasilanych z ujęcia wody Pogorzel, że woda jest przydatna do spożycia ponieważ jest dostarczana  z Ujęcia Wody Górne

Komunikaty o warunkowej przydatności wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że dnia 28.06. 2018r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego:

  • Boćwinka (miejscowości: Boćwinka, Rożyńsk Mały, Rożyńsk Wielki, Boćwiński Młyn, Nowa Boćwinka, Okrasin, Dąbie),
  • Kowalki (miejscowości: Kowalki, Dunajek, Grabowo, Gieraliszki, Nasuty, Kamionki, Rudzie, Siedlisko, Wilkasy, Marcinowo, Osowo, Dorsze, Piastowo),
  • Pogorzel (miejscowości: Pogorzel, Babki, Żelazki, Dzięgiele, Regiel, Borkowina)

ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody spowodowane obecnością bakterii z grupy coli.

Konkurs Plastyczny - "Sedes to nie kosz na śmieci"

PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi po raz drugi organizuje otwarty konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołdap. W tym roku odbędzie się on po hasłem: „Sedes to nie kosz na śmieci”.

Strony