Ogłoszenia

Konkurs dla szkół i przedszkoli – Pijemy Gołdapską kranówkę

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi zaprasza wszystkie szkoły i przedszkola działające na terenie obsługiwanym przez nasze przedsiębiorstwo do udziału w Konkursie na najlepszy plakat zachęcający do picia wody z kranu. Organizator przewidział przyznanie nagród indywidualnych dla uczniów i przedszkolaków, oraz nagród w postaci poidełek dla zwycięskich placówek w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Nasza woda niczym nie odbiega od butelkowanej

O ujęciu wody i o infrastrukturze wodociągowej rozmawiali radni miejscy z Komisji Ochrony Środowiska, Ochrony Zdrowia i Uzdrowiska podczas wizyty w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi.

Relacja z Białowieży 3-5.02.2016r.

W numerze 2/2016 (83) marzec/kwiecień 2016 Forum Eksploatatora, czasopisma branżowego dla eksploatatorów obiektów gospodarki wodno-ściekowej, ukazał się artykuł "Prawne i praktyczne aspekty zarządzania gospodarką wodno-ściekową", z relacją z konferencji, w trakcie której Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi otrzymało wyróżnienie "Żubr Technologii" za promowanie nowoczesnych technologii w zakresie budowy i eksploatacji sieci wod-kan w 2015r.

Uzasadnienie podwyżki cen ścieków

Konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków w Gołdapi pojawiła się ze względu na wprowadzenie nowego podejścia do wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Strony