Ogłoszenia

Nasza woda niczym nie odbiega od butelkowanej

O ujęciu wody i o infrastrukturze wodociągowej rozmawiali radni miejscy z Komisji Ochrony Środowiska, Ochrony Zdrowia i Uzdrowiska podczas wizyty w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi.

Relacja z Białowieży 3-5.02.2016r.

W numerze 2/2016 (83) marzec/kwiecień 2016 Forum Eksploatatora, czasopisma branżowego dla eksploatatorów obiektów gospodarki wodno-ściekowej, ukazał się artykuł "Prawne i praktyczne aspekty zarządzania gospodarką wodno-ściekową", z relacją z konferencji, w trakcie której Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi otrzymało wyróżnienie "Żubr Technologii" za promowanie nowoczesnych technologii w zakresie budowy i eksploatacji sieci wod-kan w 2015r.

Uzasadnienie podwyżki cen ścieków

Konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków w Gołdapi pojawiła się ze względu na wprowadzenie nowego podejścia do wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Awarii przyłącza wodociągowego ul. Paderewskiego 13

W dniu 09.06.2015 r. o godzinie 1115 Kierownik Ujęć Wody Pan Krzysztof Polakowski został poinformowany przez wykonawcę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Pana Mariusza Lenkiewicza przy ulicy Paderewskiego 11 o wycieku wody z wodociągu na terenie budowy. Niezwłocznie wysłano pogotowie wodociągowe na miejsce awarii w celu zorientowania się w sytuacji.

Zakaz Wprowadzania Wód Opadowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w ostatnim czasie stwierdzono zwiększony napływ wód opadowych (deszczowych) do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy, zwłaszcza podczas ulewnych opadów deszczu, co w efekcie powoduje zalewanie wielu posesji i budynków. Urządzenia przepompowni oraz sieć kanalizacyjna nie są w stanie odebrać tak dużej ilości gwałtownie napływających ścieków opadowych, które powinny odpływać siecią kanalizacji deszczowej.

Strony