Ogłoszenia

Pijalnia Wód i Tężnie nieczynne do odwołania.

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą pandemią COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS), 

Pijalnia Wód i Tężnie są nieczynne do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia

Zarząd Spólki

Zgłaszanie odczytów wodomierzy.

Szanowni Państwo,

W związku z nadal trwającą pandemią COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS)  Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o podanie odczytów wodomierzy;

  • rzeczywiste odczyty wodomierzy należy zgłaszać telefonicznie 87 615 49 49, na adres e-mail: biuro@pwik.goldap.pl, lub poprzez stronę https://pwik.goldap.pl w przeciwnym razie faktury zostaną wystawione w oparciu o średnie zużycie wody z ostatnich 3 miesięcy;

Przedsiębiorstwo mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych Klientów, chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.

                                                                                                          Z poważaniem

Zarząd Spółki 

Awaria sieci wodociągowej - 14.03.2020r.

W wyniki awarii wodociągu na ul. Popiełuszki w dniu dzisiejszym tj. 14.03.2020r. do godz. 12.00 mogą wystąpić utrudnienia i przerwy w dostawie wody na terenie miasta.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pilne ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) wprowadzamy zaostrzone zasady pracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi.

Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług. Biorąc pod uwagę powyższe pragniemy poinformować, że od jutra:

tj. 13.03.2020 r. do odwołania:

  • siedziba Spółki przy ulicy Generała Sikorskiego 9A zostaje zamknięta, a załatwianie wszelkich spraw może nastąpić po uzgodnieniu telefonicznym 87 615 49 49 lub e-mail: pwik@pwik.goldap.pl;

  • oczyszczalnia ścieków przy ulicy Żeromskiego 61 zostaje zamknięta, a załatwianie wszelkich spraw może nastąpić po uzgodnieniu telefonicznym 87 615 02 18 lub e-mail: oczyszczalnia@pwik.goldap.pl;

  • Pijalnia Wód Mineralnych przy Promenadzie Zdrojowej 20 w Gołdapi będzie nieczynna;

  • Inkasenci Spółki nie będą dokonywać odczytów wodomierzy - dotyczy nieruchomości niewyposażonych w wodomierze z nakładkami umożliwiającymi odczyt radiowy;

  • faktury za miesiąc marzec 2020 r. zostaną wystawione w oparciu o średnie zużycie wody z ostatnich 3 miesięcy;

  • rzeczywiste odczyty wodomierzy należy zgłaszać WYŁĄCZNIE telefonicznie 87 615 49 49, na adres e-mail: biuro@pwik.goldap.pl, lub poprzez stronę https://pwik.goldap.pl/?q=node/52

Zaznaczamy, że podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny - Przedsiębiorstwo mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych Klientów, chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.
Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób funkcjonowania Przedsiębiorstwa zostanie przywrócony.
Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Z poważaniem

Jarosław Dzienis Prezes Zarządu

Awaria sieci wodociągowej - ul Armii Krajowej 18.02.2020r.

Informujemy, że w wyniku awarii sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej, w dniu dzisiejszym, tj. 18.02.2020r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody, która obejmie ul. Armii Krajowej, Szkolną, Wąską, Wolności, Osiedle Młodych i Plac Zwycięstwa. Przerwa może potrwać od godz. 7.00 do 11.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Strony