Ogłoszenia

Przerwa w dostawie wody - Gołdap i okolice - 28-29.01.2020r. w godz. 23:00 - 3:00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej na ul. Paderewskiego, w nocy 28-29.01.2020r. (wtorek-środa) w godzinach 23:00 – 3:00 nastąpi przerwa w dostawie wody, która może objąć miasto Gołdap oraz okoliczne miejscowości. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie dotyczącym urządzeń gospodarki osadowej - zakończenie inwestycji i odbiór.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że w dniu 07.11.2019r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie dotyczącym urządzeń gospodarki osadowej”, realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”.

Informacja inwestycyjna – „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka – Główka – Jeziorki – Grabowo, gmina Gołdap – ETAP III -18.11.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi informuje, że w dniu 18.11.2019 r. rozpoczęto roboty budowlane polegające na „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka – Główka – Jeziorki – Grabowo, gmina Gołdap – ETAP III ”

Informacja inwestycyjna – ul. Kombatantów 31.10.2019

Zakończono roboty budowlane na ul. Kombatantów. W ramach inwestycji w ul. Kombatantów wybudowano:

  • Sieć wodociągową o długości 318,0 mb
  • Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 311,0 mb
  • 2 węzły hydrantowe

Dzięki wykonaniu inwestycji zabezpieczono istniejące i przyszłe tereny przewidziane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w sieć wodociągowo – kanalizacyjną oraz przeciwpożarową.

Praca - Pracownik administracyjny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gołdapi poszukuje pracownika na stanowisko Pracownik administracyjny

Strony