Ogłoszenia

Medale za Długoletnią Służbę

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę w trakcie trwania uroczystości wojewódzkich obchodów 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Olsztynie w Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Artur Chojecki odznaczył pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi.

 

ZAWIADOMIENIE z dnia 15.10.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Spółka z o.o. zawiadamia wszystkich odbiorców zasilanych w wodę z Ujęcia Wody Gołdap (m. Gołdap, Botkuny Jurkiszki, Galwiecie, Niedrzwica, Piękne Łąki, Bałupiany, SSSE Podstrefa Gołdap), że mogą występować przerwy w dostawie wody w dniach od 17 do 19 października 2018.

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Spółka z o.o. zawiadamia wszystkich odbiorców zasilanych w wodę z Ujęcia Wody Gołdap (m. Gołdap, Botkuny Jurkiszki, Galwiecie, Niedrzwica, Piękne Łąki, Bałupiany, SSSE Podstrefa Gołdap), że mogą występować przerwy w dostawie wody w dniach od 17 do 19 października 2018

Inwestycje: Niedrzwica, Grabowo, Jeziorki Małe

24 września 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczęło budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Niedrzwica oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Grabowo – Jeziorki Małe gm. Gołdap. Głównym wykonawcą jest lokalna firma PHUP „PALWOD” Ryszarda Pawlukanisa. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę grudnia 2018 roku.

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty - wyniki

W kwietniu tego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi zorganizowało otwarty konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołdap. Odbył się on po hasłem: „Sedes to nie kosz na śmieci”. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gołdapi. Celem akcji było podnoszenie świadomości ekologicznej gołdapian oraz zmniejszenie liczby uciążliwych awarii kanalizacyjnych, będących skutkiem nieprawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Propozycję udziału skierowano do uczniów szkół podstawowych, Spośród uczestników konkursu wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III i uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych. Prace mogły być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki rysunkowej lub malarskiej.

Strony