Awarii przyłącza wodociągowego ul. Paderewskiego 13