Notatka służbowa spisana na okoliczność awarii wodociągu Ø150 żeliwo na ulicy Mikołajczyka

W dniu 29.10.201 r. o godzinie 1400 Maszynista Stacji Uzdatniania Wody w Gołdapi przyjął zgłoszenie o wycieku wody na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Mikołajczyka. O czym niezwłocznie poinformował Mistrza Ujęć Wody – Łukasza Balczuna. Zadysponowano niezwłocznie pracowników do zorientowania się w zaistniałej sytuacji. Mistrz Ujęć Wody otrzymał jeszcze kilka zgłoszeń o wycieku, m. in. Dyżurnego stanowiska kierowania Komendanta PSP w Gołdapi, Właściciela Firmy TOP KOP, który posiada nieruchomość przy ul. Mikołajczyka poinformowano zainteresowanych, że pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pełniący dyżur zaczynają usuwanie awarii. W między czasie ściągnięto innych pracowników Spółki do usuwania awarii. Mistrz ujęć wody o zaistniałej awarii poinformował Kierownika Ujęć Wody Krzysztofa Polakowskiego, który to poinformował Prezesa Spółki Pana Zbigniewa Cherka.

Z uwagi że ulica Mikołajczyka w zeszłym tygodniu miała wykonywaną nową nawierzchnię poinformowano również przedstawiciela głównego wykonawcy Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko o zaistniałej sytuacji. Ustalono dalsze rozmowy na temat awarii na dzień 02.11.2016 r.

Po przybyciu wszystkich pracowników PWiK do siedziby wysłano do usuwania awarii koparko – ładowarkę CAT, DAF WUKO SCK-4H oraz dwa samochody z niezbędnym sprzętem. Usuwanie awarii rozpoczęto od zamknięcia wody. Zamknięcie mogły odczuć „ Osiedle Podlasie”, SSSE Podstrefa Gołdap wraz z Granicą Państwa, Niedrzwica, Bałpiany, Piękne Łąki, Botkuny, Galwiecie oraz ul. Generała Sikorskiego, Mikołajczyka, Boczna choć nie w znacznym stopniu biorąc pod uwagę topografię terenu oraz pracę hydrauliczną układu odbiorcy mogli mieć dostarczaną wodę tylko o słabszym ciśnieniu.

Po wykonaniu otworu w nawierzchni i wykonaniu wykopu zlokalizowano wyciek na rurze żeliwnej fi 150. Rurę oczyszczono i założono opaskę naprawczą. Na miejscu awarii był obecny Prezes przedsiębiorstwa Pan Zbigniew Cherek. Po założeniu opaski naprawczej wymieniono grunt oraz zastosowano stopniowe zagęszczanie stopą do zagęszczania. Całość prac związanych z usuwaniem awarii zakończono o godzinie 1900.

Przyczyną awarii jest zastosowanie walca wibracyjnego przy technologii wykonywania nawierzchni asfaltowych. Właściwości żeliwa a w szczególności jego kruchość spowodowała awarię. Przyłożenie do gruntu drgań spowodowało wzdłużne pęknięcie na kawałku rury żeliwnej. Taka sytuacja nie jest pierwszą tego typu. Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu na ulicy Jodłowej, gdzie po wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na drugi dzień pojawił się wyciek wody również na rurze żeliwnej. Na przyszłość należało by również zasugerować zarządcą dróg, że przy wykonywaniu nowych nawierzchni należało by uwzględnić wymianę infrastruktury podziemnej jak to miało miejsce na ulicy Górnej.

 

 

pliki do pobrania::