Konkurs plastyczny z poidełkiem w tle dla szkół i przedszkoli rozstrzygnięty - wyniki

W październiku 2016 r. ogłosiliśmy konkurs plastyczny na plakat promujący poidełka zasilane wodą z gołdapskich wodociągów zorganizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi pod hasłem „Pijemy gołdapską kranówkę”. Propozycję udziału skierowano do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Atrakcją konkursu były nie tylko nagrody dla zwycięzców, ale możliwość wywalczenia dla swojej szkoły lub przedszkola zainstalowania przez PWiK bezpłatnego poidełka na jej terenie, z którego mogliby korzystać wszyscy uczniowie. 

Nie stawiano żadnych warunków jeśli chodzi o rozmiary czy technikę wykonania prac. Należało jedynie dotrzymać terminu 23 grudnia 2016 r. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, bo spośród ponad 70 prac, malowanych pastelami, kredkami, flamastrami kredkami świecowymi, wyklejanych różnego rodzaju materiałami, trzeba było wybrać tylko kilka. W dniu 13 stycznia 2017 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

I. Ogółem do PWiK Gołdap wpłynęło 47 prac indywidualnych oraz 30  prac grupowych. Jedna praca indywidualna nie spełniła wymagań formalnych zgodnych z Regulaminem konkursu. 
II. Nagrody dla szkół i przedszkoli za przygotowanie prac promujących picie wody z kranu - poidełka.

Zgodnie z pkt V.1. Regulaminu, Konkurs na najlepszą pracę grupową miał być rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Z uwagi jednak na fakt, iż dodatkowo wpłynęły dwie prace, które ciężko było zakwalifikować do jednej z trzech grup, postanowiono o utworzeniu dodatkowej kategorii. 

Nagrody, tj. poidełka zostały przyznane następującym placówkom: 

1) przedszkola

Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia

opieka art.: Anna Jurczyk, Emilia Ginel

2) szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi,

klasa IV, Grupa: „ZIELONA EKIPA”

opieka art.: Iwona Malinowska – Januszkiewicz

3) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi,

klasa III c

opieka art.: Iwona Małek

4) dodatkowa kategoria

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, Internat

opieka art.: U.Sielawa

 

III. Nagrody indywidualne dla autorów plakatów i haseł reklamowych promujących picie wody z kranu.

Zgodnie z pkt V.1. Regulaminu, Konkurs na najlepszy plakat i hasło reklamowe miał być rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nagrody indywidualne zostały przyznane następującym laureatom:

 

1) przedszkola

I miejsce – Czyżewska Nikola

 

II miejsce – Trybuchowska Nikola

 

III miejsce – Bogucki Krzysztof

 

2) szkoły podstawowe

I miejsce – Grotkowska Oliwia

 

II miejsce – Kołosza Wiktoria

 

III miejsce – Tyszlak Hanna

 

3) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Karnauchow Arkadiusz

 

II miejsce – Waraksa Izabela

 

III miejsce – Fiedorow Wiktoria

 

Wyróżnienie:

Julia Staniaszek

 

Uroczyste spotkanie z laureatami konkursu i ich opiekunami odbędzie się w Pijalni Wód Mineralnych przy ul. Promenada Zdrojowa dnia 10 lutego 2017 r. o godz. 13.00. Wystawa prac biorących udział w konkursie jest dostępna w Pijalni Wód Mineralnych.

pliki do pobrania::