Spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu

W dniu 10 października 2017 r. na terenie PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi odbyło się pierwsze robocze spotkanie Generalnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociągów w Gusiewie Liowoćkin Denis Jurewiczem z Prezesem Zarządu PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi Jarosławem Dzienis, na którym omawiano koncepcje przyszłych wspólnych działań i możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach współpracy transgranicznej Polska – Rosja. Delegacja odwiedziła siedzibę Spółki przy ulicy Generała Sikorskiego.

Oba przedsiębiorstwa, pod egidą władz miast będą aplikować do środków na budowę wodociągów i kanalizacji na swoich terenach. Dzięki takim bezpośrednim spotkaniom partnerskie miasta lepiej poznają i przedyskutują własne potrzeby i możliwości.