ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Gołdapi zawiadamia odbiorców:

miejscowości zasilanych z ujęcia wody Pogorzel, że

woda jest przydatna do spożycia ponieważ jest dostarczana 

z Ujęcia Wody Górne

 

   Za zaistniałe utrudnienia   p r z e p r a s z a m y.

 

Gołdap dnia 30.06.2018 r.