Informacja inwestycyjna - Rostek 08.2018

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi informuje, że w dniu 28.08.2018r. przeprowadzono prace polegające na modernizacji przepompowni wody w miejscowości Rostek. Wymieniony został cały zestaw hydroforowy wraz z szafą sterowniczą oraz zainstalowano monitoring pracy urządzeń. Zamontowane pompy mają większą wydajność, co pozwoli na sprawniejszy przesył wody do odbiorców.

Wartość robót: 61.500,00 zł (sfinansowano ze środków własnych).

W dniu 29.08.2018r. zostanie również przeprowadzona modernizacja przepompowni wody w miejscowości Wronki Wielkie. Tutaj także będzie wymieniony cały zestaw hydroforowy z szafą sterowniczą i zainstalowaniem monitoringu.

Wartość robót: 58.700,00 zł (ze środków własnych)