Informacja inwestycyjna - Bagienna 08.2018

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi informuje, że w dniu 27.08.2018r. rozpoczęto roboty budowlane na ul. Bagiennej. W ramach inwestycji w ul. Bagiennej, Okrzei oraz Cmentarnej zostaną wybudowane:

  • Sieć wodociągowa o długości 1.248 mb
  • Przyłącza wodociągowe o długości 80 mb
  • Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1.019 mb
  • Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 202 mb
  • Przepompownia ścieków 1 szt.

Po zakończeniu prac na całej długości ul. Bagiennej zostanie wylana nowa nawierzchnia asfaltowa.

Termin realizacji: 16.11.2018r.

Wartość robót: 1.258.541,00 zł netto (uzyskano 63% dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).