Medale za Długoletnią Służbę

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę w trakcie trwania uroczystości wojewódzkich obchodów 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Olsztynie w Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Artur Chojecki odznaczył pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi:

  • Pana Zbigniewa Kołodzieja
  • Pana Adama Kowalskiego
  • Pana Henryka Krajewskiego
  • Pana Ryszarda Niedźwieckiego
  • Pana Andrzeja Rawinisa.

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę wojewoda odznaczył

  • Panią Barbarę Sereda.

Więcej informacji: http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9366:niech-sie-swieci-3-maja&catid=193&Itemid=314&lang=pl