Praca - Pracownik administracyjny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gołdapi

poszukuje pracownika na stanowisko

Pracownik administracyjny

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • obsługa klientów Przedsiębiorstwa;
 • prowadzenie ewidencji odbiorców w systemie komputerowym poprzez nanoszenie niezbędnych danych odbiorców wody i wodomierzy do prowadzenia prawidłowej sprzedaży;
 • sporządzanie faktur za dostawę wody, odbiór ścieków oraz pozostałą sprzedaż;
 • sporządzanie zestawień ze sprzedaży rzeczowo – finansowej wody i ścieków;
 • obsługa kasy Przedsiębiorstwa;
 • rozliczanie Inkasentów;
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego pism przychodzących
  i wychodzących z Przedsiębiorstwa;
 • obsługa urządzeń biurowych znajdujących się w biurze obsługi klienta oraz wykonywanie pozostałych prac związanych z funkcjonowaniem biura;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych związanych
  z działalnością Przedsiębiorstwa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • znajomość obsługi komputera i programów finansowo – księgowych;
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • wysoka kultura osobista.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie PWiK Sp. z o. o.
w Gołdapi lub na adres: PWiK Spółka z o.o. w Gołdapi ul. Generała Sikorskiego 9A, 19 – 500 Gołdap, lub drogą elektroniczną – natalia.swiatek@pwik.goldap.pl
do 13.09.2019 r. do godziny 14:00.

Odpowiadamy na wybrane oferty. Zapewniamy dyskrecję.

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli wraz z podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).