Informacja inwestycyjna – „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka – Główka – Jeziorki – Grabowo, gmina Gołdap – ETAP III -18.11.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi informuje, że w dniu 18.11.2019 r. rozpoczęto roboty budowlane polegające na „Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka – Główka – Jeziorki – Grabowo, gmina Gołdap – ETAP III ”. W ramach inwestycji zostanie wybudowane:

  • 6020,0 metrów bieżących sieci wodociągowej w miejscowości Główka i Okrasin, gm. Gołdap oraz miejscowości Główka, gm. Kowale Oleckie,
  • 11 węzłów hydrantowych,
  • 18 sztuk przyłączy wodociągowych, zakończonych studnią wodomierzową.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 620.000,00 zł netto

Wykonawcą robót jest gołdapska firma PHUP „PALWOD” Export – Import Ryszard Pawlukanis, ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap