Ceny usług 2020

Zarządzenie Nr 3 /2020

Prezesa Zarządu

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

w Gołdapi

z dnia  30 września 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny za usługi wynajmu sprzętu oraz stawki roboczogodziny, opłat za założenie plomb na wodomierzach (dotyczy pod wodomierzy), oraz stawki
za 1 godzinę wykonanej usługi przez montera – konserwatora wod. – kan.

§ 1.

Wprowadza się stawkę za wykonanie usługi:

 1. Samochodem Volkswagen CADDY:

 • za godzinę najmu – 60,00 zł/h
 • za przejechany 1 km – 2,00 zł/km
 1. Samochodem Volkswagen T5 DOKA, FORD TRANSIT:

 • za godzinę najmu – 110,00 zł/h
 • za przejechany 1 km – 2,50 zł/km
 1. Ciągnikiem URSUS C-360 niezależnie od agregowanej maszyny (przyczepa, kosiarka rotacyjna, pług śnieżny) :

 • za 1 mth pracy ciągnika – 55,00 zł/mth
 1. Ciągnikiem DEUTZ FAHR niezależnie od agregowanej maszyny (przyczepa, rozrzutnik obornika, pług śnieżny) :

 • za 1 mth pracy ciągnika – 130,00 zł/mth
 1. Koparko – ładowarką CAT 428F, CAT 428F2:

 • za 1 godzinę najmu – 130,00 zł/h
 • za 1 mth pracy dla pracowników PWiK (nie do celów zarobkowych) – 60,00 zł/mth
 1. Samochodem DAF WUKO SCK-4H:

 • za godzinę najmu – 500,00 zł/h
 • za przejechany 1 km – 6,50 zł/km
 1. Agregatem prądotwórczym HONDA ECMT 6500 GV z obsługą w wysokości 100,00 zł/h najmu

 2. Agregatem prądotwórczym FOGO z obsługą w wysokości 100,00 zł/h najmu

 3. Mobilnym agregatem prądotwórczym SUMERA MOTOR z obsługą w wysokości 250,00 zł/h najmu

 4. Przecinarką mechaniczną HONDA z obsługą w wysokości 95,00 zł/h najmu

 5. Przecinarką spalinową HUSQVARNA z obsługą w wysokości 110,00 zł/h najmu

 6. Zagęszczarką WP – 1550A z obsługą w wysokości 85,00 zł/h najmu

 7. Zagęszczarką BELLE GROUP z obsługą w wysokości 85,00 zł/h najmu

 8. Młotem udarowym BOSCH z obsługą w wysokości 75,00 zł/h najmu

§ 2.

 1. Wprowadza się stawkę za 1 godzinę wykonanej usługi montera – konserwatora wod. – kan.: 45,00 zł

 2. Wprowadza się opłaty za założenie plomby na wodomierzu (podlicznik):

 • za każdy następny wodomierz 30,00 zł

§ 3.

Wprowadza się opłatę za uzgodnienie planu sytuacyjnego z przebiegiem projektowanych przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych w wysokości: 185,00 zł

§ 4.

Wprowadza się opłatę za uzgodnienie planu sytuacyjnego kolizji infrastruktury podziemnej z sieciami wodociągowo – kanalizacyjnymi w wysokości: 185,00 zł

§ 5.

 1. Stawki zawierają podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Prezesa PWiK nr 7/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi wynajmu sprzętu oraz stawki roboczogodziny, opłat za założenie plomb na wodomierzach (dotyczy pod wodomierzy), oraz stawki za 1 godzinę wykonanej usługi przez montera – konserwatora wod. – kan.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr 4 / 2020
Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  

z siedzibą w Gołdapi z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie: cennika usług wykonywanych samochodami i sprzętem specjalistycznym, usług związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków oraz czynności służb techniczno-eksploatacyjnych

§ 1.

Cennik usług wykonywanych samochodami i sprzętem specjalistycznym:

Lp.

Rodzaj samochodu lub sprzętu specjalistycznego

Cena zł brutto za 1 h pracy sprzętu
z pracownikiem

Cena zł brutto za 1 km

(dojazd do miejsca usługi poza miastem)

Dni powszednie

Soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy

1.

Volkswagen Caddy

60,00 zł/h

95,00 zł/h

2,00 zł/km

2.

Volkswagen T5 Doka

110,00 zł/h

165,00 zł/h

2,50 zł/km

3.

Ford Transit

110,00 zł/h

165,00 zł/h

2,50 zł/km

4.

Ciągnik Ursus C-360 (przyczepa, kosiarka, pług do śniegu)

55,00 zł/mth

82,00 zł/mth

-

5.

Koparko-ładowarka CAT 428F, CAT 428F2

130,00 zł/mth

185,00 zł/mth

-

6.

DAF WUKO SCK-4H

500,00 zł/h

750,00 zł/h

6,00 zł/km

 

Ciągnik DEUTZ FAHR (przyczepa, rozrzutnik, pług do śniegu)

130,00 zł/mth

185,00 zł/mth

-

7.

Agregat prądotwórczy HONDA ECMT 6500

100,00 zł/h

150,00 zł/h

-

8.

Agregat prądotwórczy FOGO

100,00 zł/h

150,00 zł/h

-

 

Agregat prądotwórczy mobilny SUREMA MOTOR

250,00 zł/h

370,00 zł/h

-

9.

Przecinarka mechaniczna HONDA

95,00 zł/h

140,00 zł/h

-

10.

Przecinarka mechaniczna        HUSQVARNA

110,00 zł/h

165,00 zł/h

-

11.

Zagęszczarka WP 1550A

85,00 zł/h

130,00 zł/h

-

 

Zagęszczarka BELLE GROUP

85,00 zł/h

130,00 zł/h

 

12.

Młot udarowy BOSCH

75,00 zł/h

110,00 zł/h

-

13.

Roboczogodzina pracownika

45,00 zł/h

65,00 zł/h

-

§ 2.

Cennik usług związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena zł brutto

1.

Plombowanie wodomierza (podlicznika)

30,00 zł

2.

Wymiana podlicznika (cena zawiera koszt wodomierza, usługę wymiany oraz plombowanie)

a) wodomierz DN 15

130,00 zł

b) wodomierz DN 20

150,00 zł

3.

Odcięcie zasilania w wodę budynku poprzez demontaż wodomierza lub zakręcenie zasuwy (na wniosek odbiorcy)

140,00 zł

4.

Przywrócenie zasilania w wodę budynku poprzez montaż wodomierza lub odkręcenie zasuwy (na wniosek odbiorcy)

140,00 zł

5.

Kontrola instalacji wewnętrznej budynku (sprawdzenie punktów czerpalnych na wniosek odbiorcy)

a) budynek jednorodzinny

130,00 zł

b) budynek wielorodzinny / usługowy

250,00 zł

7.

Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (wykonanie wcinki do sieci, ułożenie rury wraz z wykopami, montaż studni wodomierzowej/rewizyjnej)

wycena indywidualna w zależności od miejsca, głębokości, otaczającej infrastruktur

§ 3.

Cennik usług związanych z czynnościami służb techniczno – eksploatacyjnych:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena zł brutto

1.

Uzgodnienie planu sytuacyjnego z przebiegiem projektowanych przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych

185,00 zł

2.

Uzgodnienie planu sytuacyjnego kolizji infrastruktury
podziemnej z sieciami wodociągowo - kanalizacyjnych

185,00 zł

3.

Wyjazdy do odbiorców

a) w celu usunięcia usterki zawinionej przez użytkownika

220,00 zł

b) do otwarcia przyłącza wodociągowego po zamknięciu za nieopłacone należności

220,00 zł

§ 4.

Stawki zawierają podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Prezesa PWiK nr 8/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie cennika usług wykonywanych samochodami i sprzętem specjalistycznym, usług związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków oraz czynności służb techniczno-eksploatacyjnych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 30 września 2020 r.

 1. Samochodem Volkswagen CADDY:
  • za godzinę najmu – 60,00 zł/h
  • za przejechany 1 km – 2,00 zł/km
 2. Samochodem Volkswagen T5 DOKA, FORD TRANSIT:
  • za godzinę najmu – 110,00 zł/h
  • za przejechany 1 km – 2,50 zł/km
 3. Ciągnikiem URSUS C-360 niezależnie od agregowanej maszyny (przyczepa, kosiarka rotacyjna, pług śnieżny) :
  • za 1 mth pracy ciągnika – 55,00 zł/mth
 4. Ciągnikiem DEUTZ FAHR niezależnie od agregowanej maszyny (przyczepa, rozrzutnik obornika, pług śnieżny) :
  • za 1 mth pracy ciągnika – 130,00 zł/mth
 5. Koparko – ładowarką CAT 428F, CAT 428F2:
  • za 1 godzinę najmu – 130,00 zł/h
  • za 1 mth pracy dla pracowników PWiK (nie do celów zarobkowych) – 60,00 zł/mth
 6. Samochodem DAF WUKO SCK-4H:
  • za godzinę najmu – 500,00 zł/h
  • za przejechany 1 km – 6,50 zł/km
 7. Agregatem prądotwórczym HONDA ECMT 6500 GV z obsługą w wysokości
  100,00 zł/h najmu
 8. Agregatem prądotwórczym FOGO z obsługą w wysokości 100,00 zł/h najmu
 9. Mobilnym agregatem prądotwórczym SUMERA MOTOR z obsługą w wysokości
  250,00 zł/h najmu
 10. Przecinarką mechaniczną HONDA z obsługą w wysokości 95,00 zł/h najmu
 11. Przecinarką spalinową HUSQVARNA z obsługą w wysokości 110,00 zł/h najmu
 12. Zagęszczarką WP – 1550A z obsługą w wysokości 85,00 zł/h najmu
 13. Zagęszczarką BELLE GROUP z obsługą w wysokości 85,00 zł/h najmu
 14. Młotem udarowym BOSCH z obsługą w wysokości 75,00 zł/h najmu
  1. Wprowadza się stawkę za 1 godzinę wykonanej usługi montera – konserwatora
   wod. – kan.: 45,00 zł
  1. Wprowadza się opłaty za założenie plomby na wodomierzu (podlicznik):
  1. Stawki zawierają podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.