Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.07.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że w badaniach próby wody z wodociągu Kolniszki zaopatrującego miejscowości: Kolniszki, stwierdzono przekroczenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody - bakterie grupy coli, w związku z powyższym w dniu 16.07.2021r. wydana została decyzja o braku przydatności wody do spożycia.

Woda z wodociągu lokalnego Kolniszki może być używana do celów gospodarczo - sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów itp.

Trwaja prace majace na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor SAnitarny w Gołdapi o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komuniaktem.