Pilne Ogłoszenie

UWAGA!

Prosimy o zwiększenie czujności podczas realizacji płatności na podstawie otrzymanych faktur z PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi. Na ostatnio wystawionych fakturach pojawił się błędny numer rachunku bankowego PKO BP SA.

Prawidłowy numer rachunku się nie zmienił. Prosimy o dokonywanie wpłat na dotychczasowe numery kont:

PKO BP S.A.  -       31 1020 4724 0000 3602 0045 9008

lub BOŚ -            85 1540 1072 2022 5081 0675 0001

Sugerujemy każdorazowe sprawdzanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wykonana płatność, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości (np. nagłej zmiany numeru rachunku), firma prosi o kontakt pod numerem 87-615-49-49 (pon. - pt. 700 - 1500).