Nieodpłatny nawóz dla rolników

Informacja o środku poprawiającym właściwości gleby „WAPOS”

produkowanym z osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gołdapi

 

Na oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego 61 w Gołdapi dostępny jest nieodpłatnie środek (nawóz) poprawiający właściwości gleby „WAPOS”. Jest to środek organiczno-mineralny o mazistej konsystencji. Transport we własnym zakresie, a po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest załadunek.

Warunki stosowania środków poprawiających właściwości gleby określa Ustawa z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2021 r., poz. 76 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 119, poz. 765) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 224, poz. 1804).

Organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby „WAPOS” może być stosowany zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-1094/22 z dnia 31.01.2022 r. pozwalającą na jego wprowadzenie do obrotu oraz z załącznikiem do decyzji, który stanowi instrukcja stosowania i przechowywania środka „WAPOS”.

 Zgodnie z nią środek poprawiający właściwości gleby „WAPOS” może być stosowany na wszystkich glebach, pod wszystkie rośliny rolnicze w uprawach polowych (np. kukurydza, zboża, rośliny pastewne, rośliny energetyczna). Polecany jest również do stosowania w celu rekultywacji gleb.

Dopuszczalne dawki środka, które mogą być stosowane w ciągu roku, nie mogą przekraczać:

  1. dla upraw polowych – 15 ton/ha/rok,
  2. do rekultywacji gleb – 20 ton/ha/rok.

 

Wyniki badań środka „WAPOS”

produkowanego z osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Gołdapi

 

Parametr

Jednostka

Średnia lat 2021-2022

Odczyn (pH)

-

10,63

Sucha masa

16,95

Subst. organiczna

% s.m.

50,83

Zawartość azotu ogólnego.

% s.m.

4,59

Zawartość azotu amonowego

% s.m.

0,27

Zawartość fosforu ogólnego

% s.m.

1,89

Zawartość wapnia

% s.m.

14,48

Zawartość magnezu

% s.m.

0,69

Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella

-

nie stwierdzono

Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp.

liczba/kg s.m.

0

Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxocarca sp.

liczba/kg s.m.

0

Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris sp.

liczba/kg s.m.

0

 

Gołdap, 26.05.2022r.

 

Sporządził:

Barbara Sereda – kierownik oczyszczalni, tel. (87) 615-02-18

Poniżej do pobrania decyzja Ministerstwa Rolnictwa pozwalającej na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby "WAPOS".

pliki do pobrania::