Władze

Władzami spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Tomasz Luto
 • Rada Nadzorcza

  1. Jarosław Duchnowski - przewodniczący
  2. Barbara Woźniak - członek
  3. Marta Poszewiecka - członek

 • Zarząd Spółki
   
  Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Spółki jest Jarosław Wiktor Dzienis.

  Prokurentem jest Aneta Ibishev.