Ceny wody - zmiana taryf od 12.06.2022r.

 

ZMIANA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RZT.70.112.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., w okresie od dnia 12.06.2022 r. do dnia 11.06.2023 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gołdap i części gminy Kowale Oleckie, tj. miejscowości Dorsze, Borkowiny i Piastowo - ustalona dla PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi. Stawki opłat wg nowej taryfy wynoszą odpowiednio dla okresu 13-24 miesięcy:

  • za 1m 3 wody     4,56 zł + VAT = 4,92 zł
  • za 1 m 3 ścieków  7,36 zł + VAT = 7,95 zł

Stawki opłat abonamentowych pozostają bez zmian i będą wynosiły:

  • opłata abonamentowa woda – 2,80 zł/m-c + VAT = 3,02 zł/m-c
  • opłata abonamentowa ścieki – 2,40 zł/m-c + VAT = 2,59 zł/m-c

Zgodnie z nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dyrektor RZGW w Białymstoku decyzją zatwierdza taryfę na okres 3 lat. Decyzja obowiązuje od 12.06.2021 r. do 11.06.2024 r.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/decyzja-znak-bi-rzt-70-112-2021.html

*Wyliczenie wpływu zmiany ceny na budżet domowy przeciętnej czteroosobowej rodziny:
2021/2022 rok - 2,5m 3 x 4 osoby x 12,43 zł/m 3 + 5,61 zł/m-c = 129,91 zł/m-c
2022/2023 rok – 2,5m 3 x 4 osoby x 12,87 zł/m 3 + 5,61 zł/m-c = 134,31 zł/m-c
Przeciętna 4 osobowa rodzina obecnie płaci miesięcznie 129,91 zł, po podwyżce będzie to kwota 134,31 zł.
Wzrost ceny wody i abonamentów spowoduje miesięcznie wzrost rachunku o 4,40 zł (52,80 zł rocznie).